Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze AKL 2016

Dne 26. listopadu 2016 od 14:00 hod proběhla v restauraci Autokempu v Liberci - Pavlovicích členská schůze Autoklubu Liberec.

Schůze se zúčastnila nadpoloviční většina registrovaných členů klubu. Schůze byla usnášeníschopná a mohla uskutečnit volbu nového výboru Autoklubu v souladu se stanovami AK ČR a AKL.

Schůzi řídil místopředseda pan Kozler, zprávu o činnosti  klubu a hospodaření podala paní Kuntová-Oherová, revizní zprávu přednesla paní Křížová. Pan Šlerka seznámil členy s průběhem  Valné hromady AK ČR. Návrh činnosti klubu v roce 2017 přednesla paní Kuntová-Oherová. Volební komise poté seznámila přítomné s návrhem členů výboru AKL a poté řídila volbu jednotlivých navržených členů výboru. Volba proběhla bezproblémově a lze konstatovat, že všichni navrženi byli zvoleni jednomyslně.

Po diskuzi, kde se nevyskytla nutnost řešit nějaké zásadní problémy, uctili přítomni minutou ticha památku zemřelého člena výboru AKL Ládi Kuklíka. Poté byl schůzi předložen návrh usnesení z členské schůze, které bylo jednomyslně přijato.